Loppusäännökset

Loppusäännökset

Tietosuoja-asetuksen yhdennessätoista luvussa käsitellään asetuksen voimaantuloa ja suhteita muutamiin direktiiveihin.