Tietosuojatyökalu organisaation tietosuojan hallintaan

 

  Tietosuojatyökalu jäsentää monimutkaisen tietosuoja-asetuksen selkeiksi tehtäviksi.

  Tietosuojatyökalun avulla kartoitat, dokumentoit ja ylläpidät tietosuoja-asetuksen vaatimuksia organisaatiossanne.

  Tietosuojatyökalun avulla hoidatte myös osoitusvelvollisuuden.

  Vaikutustenarviointi (DPIA), selosteet käsittelytoimista, tietosuojaselosteet, oikeutetun edun tasapainotesti, tietosuojan vuosikello, riskien hallinta, tehtävien koordinointi ja paljon muuta.

 

Tietosuojatyökalu ohjaa Teitä toimimaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja käyttäessänne Tietosuojatyökalua, olette oikeutettu käyttämään GDPR hyväksytty sertifikaattiamme. Tietosuojatyökalu on käytössänne suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

Testaa Tietosuojatyökalua veloituksetta

Lue lisää Tietosuojatyökalun hyödyistä.


Liity tyytyväisten Tietosuojatyökalun käyttäjien joukkoon.

 

"Ohjelman käyttö on helppoa. Vain lyhyt koulutus riittää. Xcuren kanssa yhteistyö on toiminut hyvin kaikilta osin."

Pasi Perämäki, palvelutuotantojohtaja, Lohjan kaupunki

Lue lisää, kuinka Lohjan kaupunki on hoitanut tietosuojansa kuntoon Tietosuojatyökalua hyödyntäen.


"Otimme Xcuren Tietosuojatyökalun käyttöömme uuden GDPR-asetuksen alkumetreillä. Tarjokkaita oli paljon, mutta Xcuren ammattimaisuus vakuutti, eikä päätöstä ole tarvinnut katua. Työkalu on selkeä ja käyttäjää opastava, joten asetusta ei tarvitse yrittää opetella ennen työkalun käyttöönottoa. Myös muuttuneet tiedot saa nopeasti päivitettyä työkaluun. Konsulteilta olemme saaneet asiantuntevaa opastusta myös laajemmin riskienhallintaan liittyen."

Taira Matilainen, HR Manager, Dinex Finland Oy


"Helppo laittaa tehtäviä ja seurata niiden toteutumista. Ohjelman käyttöönoton yhteydessä kysymyksiin saatiin nopeasti vastaukset."

Toni Naappi, Etelä-Savon Taksi Oy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oletko tullut miettineeksi, mitä kaikkia rekistereitä yrityksestäsi löytyykään?

 

Listasimme tähän alapuolelle muutamia esimerkkejä henkilörekistereistä ja järjestelmistä, joissa niitä käsitellään:

 

Yleisimpiä yrityksistä löytyviä rekistereitä:

 • osakasluettelo
 • palkansaajat
 • rekrytointi
 • työvuorolistat
 • asiakasrekisterit
 • kumppanirekisterit
 • kaikkien tietojärjestelmien käyttäjärekisterit
 • vierailijat
 • kulunvalvontarekisterit ml. kameravalvonta
 • kuitattavien asioiden rekisterit (esim. avaimet, autot)
 • harrastustoiminnan rekisterit

Yleisimpiä tietojärjestelmiä, joissa rekistereitä käsitellään:

 • asiakashallinta (CRM)
 • taloushallinto
 • markkinointi
 • sähköposti
 • verkkosivut
 • työasemat ja niihin tallennettava henkilötieto (esim. Excel-/Word-listat)
 • paperilistaukset
 • paikalliset palvelimet
 • pilvipalvelimet
 • dokumentinhallintajärjestelmät