Periaatteet

Periaatteet

Tietosuoja-asetuksen luku 2 käsittelee periaatteita henkilötietojen käsittelystä, suostumuksesta ja käsittelyn lainmukaisuudesta.