Delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset

Delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset

Tietosuoja-asetuksen luvussa kymmenen käsitellään komissiolle siirrettyä valtaa ja komiteamenettelyä.