Delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid

Delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid

Andmekaitsemääruse 10. peatükis käsitletakse komisjonile delegeeritud volitusi ja komiteemenetlust.