Andmesubjekti õigused

Andmesubjekti õigused

Andmekaitsemääruse 3. peatükk käsitleb andmesubjekti õigusi. Andmekaitsemäärus toob andmesubjektile palju uusi õigusi, nt. töötlemise piirangud.