Koostöö ja järjepidevus

Koostöö ja järjepidevus

Andmekaitsemääruse 7. peatükk käsitleb EL-i riikide koostööd, abi ja Andmekaitseametit ning määruse sidusust EL-i riikides.