Slutbestämmelser

Slutbestämmelser

Kapitel 11 i dataskyddsförordningen behandlar förordningens ikraftträdande och dess förhållande till ett fåtal direktiv.