Töötlemine vastutava töötleja ja volitatud töötleja volituse alusel

Artikkel 29

Töötlemine vastutava töötleja ja volitatud töötleja volituse alusel

4. peatükk

Vastutav töötleja ja volitatud töötleja

Volitatud töötleja ja vastutava töötleja või volitatud töötleja volituse alusel tegutsevad isikud, kellel on juurdepääs isikuandmetele, tohivad isikuandmeid töödelda ainult vastutava töötleja juhiste alusel, välja arvatud juhul, kui liidu või liikmesriigi õigus neid selleks kohustab.