Tietojenkäsittely rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän alaisuudessa

Artikla 29

Tietojenkäsittely rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän alaisuudessa

Luku 4

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä

Henkilötietojen käsittelijä tai kukaan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän alaisuudessa toimiva henkilö, jolla on pääsy henkilötietoihin, ei saa käsitellä niitä muuten kuin rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti, ellei unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä niin vaadita.