Puheenjohtajan tehtävät

Artikla 74

Puheenjohtajan tehtävät

Luku 7

Yhteistyö ja yhdenmukaisuus

1. Puheenjohtajalla on seuraavat tehtävät:
a) kutsua koolle tietosuojaneuvoston kokoukset ja valmistella kokouksen asialista;
b) antaa tietosuojaneuvoston 65 artiklan nojalla antamat päätökset tiedoksi johtavalle valvontaviranomaiselle ja osallistuville valvontaviranomaisille;
c) varmistaa, että tietosuojaneuvosto hoitaa tehtävänsä oikea-aikaisesti, erityisesti suhteessa 63 artiklassa tarkoitettuun yhdenmukaisuusmekanismiin.

2. Tietosuojaneuvoston on vahvistettava työjärjestyksessään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tehtävänjako.