Puheenjohtaja

Luku 7 / Artikla 73

/aihealueet/yhteistyo-ja-yhdenmukaisuus/

1. Tietosuojaneuvosto valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa yksinkertaisella enemmistöllä.

2. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on viisi vuotta, ja samat henkilöt voidaan valita tehtäviinsä kerran uudelleen.