Yhdenmukaisuusmekanismi

Artikla 63

Yhdenmukaisuusmekanismi

Luku 7

Yhteistyö ja yhdenmukaisuus

Jotta voidaan edistää tämän asetuksen yhdenmukaista soveltamista kaikkialla unionissa valvontaviranomaisten on tehtävä yhteistyötä toistensa ja tarvittaessa komission kanssa tämän jakson mukaisen yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa.