Yhdenmukaisuusmekanismi

Luku 7 / Artikla 63

/aihealueet/yhteistyo-ja-yhdenmukaisuus/

Jotta voidaan edistää tämän asetuksen yhdenmukaista soveltamista kaikkialla unionissa valvontaviranomaisten on tehtävä yhteistyötä toistensa ja tarvittaessa komission kanssa tämän jakson mukaisen yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa.