Kansallisen henkilötunnuksen käsitteleminen

Artikla 87

Kansallisen henkilötunnuksen käsitteleminen

Luku 9

Tietojenkäsittelyyn liittyviä erityistilanteita koskevat säännökset

Jäsenvaltiot voivat määritellä tarkemmin erityiset kansallisen henkilönumeron tai muun yleisen tunnisteen käsittelyn edellytykset. Tässä tapauksessa kansallista henkilönumeroa tai muuta yleistä tunnistetta on käytettävä ainoastaan noudattaen rekisteröidyn oikeuksia ja vapauksia koskevia asianmukaisia suojatoimia tämän asetuksen mukaisesti.