Kansallisen henkilötunnuksen käsitteleminen

Luku 9 / Artikla 87

/aihealueet/tietojenkasittelyyn-liittyvia-erityistilanteita-koskevat-saannokset/

Jäsenvaltiot voivat määritellä tarkemmin erityiset kansallisen henkilönumeron tai muun yleisen tunnisteen käsittelyn edellytykset. Tässä tapauksessa kansallista henkilönumeroa tai muuta yleistä tunnistetta on käytettävä ainoastaan noudattaen rekisteröidyn oikeuksia ja vapauksia koskevia asianmukaisia suojatoimia tämän asetuksen mukaisesti.