Yhteistyö valvontaviranomaisen kanssa

Luku 4 / Artikla 31

/aihealueet/rekisterinpitaja-ja-henkilotietojen-kasittelija/

Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän sekä tarvittaessa rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän edustajan on pyynnöstä tehtävä yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa sen tehtävien suorittamiseksi.